ثبت شرکت


1- اصل پاسپورت
2-  نام شرکت
توضیح: نام شرکت می تواند به هر زبانی باشد، تکراری باشد، تک سیلابی باشد.
3- موضوع فعالیت شرکت
4- نشانی دائم در ایران
نشانی، کد پستی و تلفن (ثابت یا همراه) متقاضی در ایران
5- نوع سیستم مالیاتی
------------------------------------------------------------------
شرح خدمات
. ثبت شرکت (در مسکو یا دیگر شهرها) با حضور شما در روسیه
• کلیه واریزی های دولتی و هزینه‌های محضری و مترجم
• کارمزد شرکت ما
• افتتاح حساب بانکی
• نشانی ثبتی

هزینه خدمات ثبت شرکت   1000 دلار

 

تماس با راشا مارکت