ویزا و اقامت روسیه

اخذ و تمدید اقامت و ویزای: توریستی، دانشجویی، شخصی و تجاری وکاری
پذیرش و ثبت نام در دانشگاههای معتبر روسیه
ویزای تحصیلی 1 ساله قابل تمدید :800 دلار
ویزای تجاری 3 ماهه : 120 دلار + 100 دلار هزینه کنسولی
ویزای تجاری 1 ساله : 480 دلار 
اقامت کاری 1 ساله به همراه اجازه کار : 2000 دلار 
اقامت کاری 3 ساله به همراه اجازه کار : 3000 دلار
ثبت شرکت: 1000 دلار

 

 تماس با راشا مارکت