ویزا و اقامت روسیه

اخذ و تمدید اقامت و ویزای: توریستی، دانشجویی، شخصی و تجاری وکاری
پذیرش و ثبت نام در دانشگاههای معتبر روسیه
ویزای تحصیلی 1 ساله قابل تمدید :3500 دلار
ویزای تجاری 3 ماهه : 120 دلار + 230 دلار هزینه کنسولی
ویزای تجاری 1 ساله : 250 دلار + 1 میلیون تومان هزینه کنسولی
اقامت کاری 1 ساله به همراه اجازه کار : 2500 دلار 
اقامت کاری 3 ساله به همراه اجازه کار : 3800 دلار

 

 تماس با راشا مارکت